Šest klíčových otázek

„Šest věrných mužů slouží mi,
vše, co vím, od nich mám,
jejich jména jsou Co, Kdo, Kdy
a Proč a Jak a Kam.“
R. Kipling

První použití této techniky se datuje už do dvacátých let XX. století, do doby velkého rozmachu americké žurnalistiky. Dodnes se také tato metoda v žurnalistice hojně využívá, její praktičnost se však projevila i v širokém spektru jiných oblastí.
Hlavním úkolem je podrobná analýza zkoumaného subjektu. Jedná se o systémové kladení otázek roztříděných do jednotlivých kategorií. Platí, že čím konkrétnější otázky jsou, tím podrobnější je výsledek. Žurnalistika využívá metodu k sestavení základní osnovy zpracovávané informace (např. novinového článku, reportáže atp.) Podle této metody by mělo být výsledným článkem čtenáři zodpovězeno na následující okruhy otázek, které stojí v popředí jeho zájmu.


Co nástrojem získáte?

  • užitečné vodítko pro tvorbu jakýchkoli analýz
  • osnovu pro psaní
  • návodné otázky pro analýzu problému
  • nástroj pro zpracování informací a pro jejich prezentaci

Jaké cíle si stanovit?

  • aplikujte metodu při analýze problému
  • použijte metodu při plánování
  • vyzkoušejte techniku pro přípravu prezentace

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Přenos informací Patos »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.