Šest klíčových otázek

„Šest věrných mužů slouží mi,
vše, co vím, od nich mám,
jejich jména jsou Co, Kdo, Kdy
a Proč a Jak a Kam.“
R. Kipling

První použití této techniky se datuje už do dvacátých let XX. století, do doby velkého rozmachu americké žurnalistiky. Dodnes se také tato metoda v žurnalistice hojně využívá, její praktičnost se však projevila i v širokém spektru jiných oblastí.
Hlavním úkolem je podrobná analýza zkoumaného subjektu. Jedná se o systémové kladení otázek roztříděných do jednotlivých kategorií. Platí, že čím konkrétnější otázky jsou, tím podrobnější je výsledek. Žurnalistika využívá metodu k sestavení základní osnovy zpracovávané informace (např. novinového článku, reportáže atp.) Podle této metody by mělo být výsledným článkem čtenáři zodpovězeno na následující okruhy otázek, které stojí v popředí jeho zájmu.


Co nástrojem získáte?

  • užitečné vodítko pro tvorbu jakýchkoli analýz
  • osnovu pro psaní
  • návodné otázky pro analýzu problému
  • nástroj pro zpracování informací a pro jejich prezentaci

Jaké cíle si stanovit?

  • aplikujte metodu při analýze problému
  • použijte metodu při plánování
  • vyzkoušejte techniku pro přípravu prezentace

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, zaregistrujte se zde. Registrace je ZDARMA.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Přenos informací Patos »

© 2014-2019, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.