Vysvětlování po telefonu

Telefonická komunikace se dnes týká velikého množství profesí. To jak srozumitelně umí lidé po telefonu komunikovat, se různí. Pokud je pro obsazovanou pozici klíčové poskytování informací po telefonu, určitě požijte tuto modelovou situaci.

Co nástrojem získáte?

  • zadání modelové situace k individuálnímu řešení pro testování komunikace po telefonu
  • zadání pro zjišťování srozumitelnosti a jasnosti telefonické komunikace
  • další varianty pro modelovou situaci - vysvětlení po telefonu
  • tipy, co při modelové situaci sledovat

Jaké cíle si stanovit?

  • zajistěte stejnou úroveň příjemce komunikace tak, abyste mohli výsledky jednotlivých kandidátů srovnávat
  • vytvořte si vlastní variantu této modelové situace, která bude přesně odpovídat vašim potřebám
  • vlastní varianty si otestujte na spolupracovnících nebo zapojte rodinu, zjistěte si také časovou náročnost nebo si stanovte časový limit

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Modelová situace - prodej produktu Modelová situace - schopnost prosadit se a zvládání stresu »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.