Tomáš Vlček garant

Garant sekce Pracovní právo

Absolvent oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2006 se profesně věnuje právu v různých jeho oblastech, kde však postupně začalo převažovat právo pracovní. Tomu se věnuje i ve svém současném zaměstnání na Oblastním inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě, v útvaru věnujícímu se potírání nelegálního zaměstnávání.

Pracovní právo doprovází většinu z nás po celou dobu profesního života, tedy jinými slovy od dokončení vzdělání a nástupu do zaměstnání až po odchod do důchodu. Téměř každý člověk někdy vykonával závislou práci ať již na základě pracovní smlouvy, nebo na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Při výkonu práce, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, jsou veškeré činnosti ovlivňovány předpisy pracovního práva, především pak zákoníkem práce. Je tomu tak při příchodu do práce, v průběhu pracovní doby i při odchodu z práce, vše má své zákonitosti a opodstatnění, mnozí však nemají povědomí o právech a povinnostech, které jsou s tím spojeny.

Dochází tak k řadě porušení předpisů pracovního práva, a to ať již úmyslných nebo neúmyslných, plynoucích z omylů, neznalosti i z důvodu mylných výkladů norem pracovního práva.
Jinou velkou skupinou, která je pracovním právem řízena a ovlivňována jsou i zaměstnavatelé, pro které je dobré obeznámení se s předpisy pracovního práva základem pro zdárný průběh pracovního poměru od jeho založení až po jeho skončení.

Když jsem v roce 2006 nastoupil do svého prvního zaměstnání na KSSZ ve Zlíně, tvořilo pracovní právo nejrozsáhlejší oblast, které jsem se profesně věnoval, neboť jsem široce spolupracoval s personálním útvarem. Postupně jsem měl na téma nového zákoníku práce, který nabyl účinnosti 1.1.2007 i prezentace pro mzdové účetní. Na základě toho mne kontaktovali i lidé ze stran zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří řešili rozličné problémy, které se vyskytly v průběhu pracovního poměru. Tyto problémy měly své řešení na poli pracovního práva, ale mnohdy až na poli soudním, a to je vždy ultimátní řešení, kterému by se lidé měli snažit vyhnout a jemu předejít.

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.