Tomáš Kafka garant

Garant sekce Zvládání rizik

Absolvent bakalářského programu na Escuela Superior de Marketing y Administracion v Barceloně, inženýrského a doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a MBA studia realizovaného na Nothingham Trent University. V rámci profesního a osobního rozvoje se zaměřil na nástroje podpory strategického řízení organizací (interní audit, audit systémů a operací, compliance, risk management, controlling, internal control) a procesně-personální řízení včetně osobního rozvoje a vzdělávání manažerů a těch studentů ve vyšších ročnících na univerzitách, kteří se na manažerské pozice cíleně připravují.

Moje motto:

„Každý žák má svého učitele a každý učitel má svého žáka. V životě je důležitější hledání otázek než odpovědí…“

TK

„Dnešní doba je v mnohém jiná. Přes nejrůznější složitosti a rozmanitosti, nečitelnost a skrytost, však v sobě nese původní základ všeho a to, že cíl je často pouhou iluzí na cestě životem a samotný pocit štěstí není jeho cílem. Jestliže ve svém srdci připustíme to, že cenu má pouze cesta a s ní spojené poznání, pak nejdůležitější je podle mne snaha jít po této cestě dál. Samotné úsilí pak naplňuje každý den láskou a radostí a nutí nás si pokládat nové a nové otázky…“

Když jsem postupně mezi roky 2003 a 2011 působil na různých univerzitách a vysokých školách a snažil se o kvalitativní posun ve vzdělávání budoucích „leaderů“ došel jsem k poznání, že problémy a nedostatky nejsou náhodné a nahodilé, ale mají systémovou podstatu. Problém manažerského a ekonomického vzdělávání v našem prostření nepramení z nedostatku literatury ani z nedostatku vzorů, podkladů a dobrých příkladů. Problém je dán samotnou podstatou, tj. potřebou samostatně myslet. To, co dnešní školy absolventy neučí, je myslet, hledat řešení a možné cesty dalšího vývoje. Většina škol se snaží o manipulaci svých žáků za bohužel často jí nejasným účelem.

Když jsem se rozhodl pro změnu profese a přešel jsem na dráhu samostatného nezávislého konzultanta a lektora, pokusil jsem se právě tento nedostatek řešit jako prioritní. Níže předložené nástroje, které Vám v rámci sekcí poskytuji, Vám tedy nepřinesou bezprostřední odpovědi, ale ukážou Vám cesty jak k těmto odpovědím samostatně dojít s vnitřním porozuměním…“

Reference

UP Olomouc, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, VŠTE České Budějovice, VÚT Brno, ČVUT Praha, Technoexport, Ministerstvo pro místní rozvoj, Magistrát hlavního města Prahy, Český statistický úřad, Český institut interních auditorů, Eurodan a další

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.