Kdo je připraven, není překvapen!

Jednoho krásného dne za vámi přijde manažer s požadavkem: „Potřebuji do týdne nového člověka.“ Co mu řeknete? „Nastoupit může klidně zítra, on totiž támhle za těmi dveřmi už čeká.“ A tady pohádka končí. Pojďme si říci jak se té pohádce trochu přiblížit a na zvládnutí podobných situací se připravit a také, jak uvést manažera do reality organizace výběrového řízení.

1. Časový harmonogram
2. Profil kandidáta
3. Zdroje kandidátů

1. Časový harmonogram

Kdy požadujte nástup nového zaměstnance?

To je klíčová otázka, od které se bude odvíjet další časová osa. Nechcete-li riskovat pozdní nástup, počítejte s tím, že výběr musíte mít hotový minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem nástupu. Jen menší část kandidátů má možnost dohodnout se se stávajícím zaměstnavatelem na rychlejším odchodu. Větší část pak musí dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. V závislosti na zvoleném postupu výběru naplánujte další etapy. Vycházejte z časových možností členů výběrové komise a reálně odhadněte také časové možnosti kandidátů, promyslete, jak rychle získáte životopisy vhodných kandidátů. Svou roli hraje také počet kol výběrového řízení.

Příklad

Časový harmonogram pro pozici účetní.

organizace výběrového řízení - účetní

Příklad

Časový harmonogram na pozici montážního dělníka.

organizace výběrového řízení - dělník

2. Profil kandidáta

Základem úspěchu je vědět, co chcete. Když si dáte tu práci a jasně si sepíšete, co od kandidáta očekáváte, máte dobrý základ pro úspěšný výběr. Profil kandidáta vás bude doprovázet celým procesem výběru zaměstnanců. Pomůže při stanovení nutných požadavků pro výběr vhodných kandidátů podle životopisu a je také podkladem pro sestavení hodnotícího listu pro první i druhé kolo výběrového řízení. Více k tomuto tématu najdete v samostatném nástroji Profil kandidáta.

3. Zdroje kandidátů

Základním „materiálem“, který budete organizovat a opracovávat, jsou kandidáti. Vhodné kandidáty můžete čerpat z interních zdrojů, mohou být přímo ve firmě nebo je mohou přivést přímo zaměstnanci firmy. Výhodou interních zdrojů je mimo jiné i jejich cena – jsou obvykle méně nákladné než ty externí. Proto jimi začněte.

Interní zdroje kandidátů

1. interní výběrová řízení
2. databáze životopisů
3. nábor zaměstnanců zaměstnanci

Kandidáty můžete hledat také mimo Vaši firmu. To Vás však bude stát větší peníze. V případě Úřadu práce neplatíte nic, ale možná si také v duchu řeknete: „To je zaměstnanec za všechny peníze“.

Externí zdroje kandiátů

1. personální agentury
2. úřad práce
3. inzerce
4. headhunting

Ať už jsou to interní nebo externí zdroje, výsledkem práce bude získání životopisu. Jak životopisy číst se dočtete v nástroji Jak číst životopis. Více o tom, jak nejlépe čerpat z interních a externích zdrojů se dočtete v samostatných nástrojích.

SHRNUTÍ

  1. zpracujte si časový harmonogram, jako výchozí bod berte datum nástupu
  2. použijte profil kandidáta a podle něj kandidáty hodnoťte
  3. zajistěte si zdroje kandidátů

TIP

Po zpracování časového harmonogramu jej vždy projednejte s vedoucím, který požaduje nového zaměstnance.

Další články »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.