LL dokument

Zaznamenejte své zkušenosti

Každý, kdo byl někdy součástí projektového týmu, zná situaci typu „to už se tady kdysi řešilo“. Ano, historie se opakuje a projekt narazil na stejný problém, který už se ve firmě jednou vyskytl. „Jak je to dlouho? Rok, dva nebo tři? To měl tenkrát na starosti ten… jak on se jmenoval? No, ten už tady dávno není…“. Jak typické. Z chyb se máme učit, proto je důležité v průběhu projektu pracovat s LL (Lessons Log) dokumentem. Co to vlastně je a k čemu slouží, se dozvíte v tomto nástroji.

Více se dočtete v sekci Projektové řízení.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.