Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Znáte povinnosti zaměstmavatele při pracovních úrazech? Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je například povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků, a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.

Více se dozvíte v sekci Pracovní právo.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.