Začněte si psát deník

S deníkem poznáte sami sebe a vyčistíte si hlavu

Začněte si psát deník, svůj vlastní deník. Bude o vás a o všem co k vám vztahuje a bude jen pro vás. Prostřednictvím deníku poznáváte sami sebe. Některé věci si skutečně uvědomíte a přijmete až ve chvíli, kdy si je napíšete a přečtete. Díky deníku odhalíte své silné a slabé stránky. Deník vám pomůže vypsat se z chmurných myšlenek, deníku si můžete postěžovat, na co jen chcete. S deníkem se také můžete podělit o radosti, úspěchy, o své plány. Mnoho slavných osobností si psalo a píše deník.

Denní zapisování vůbec nemusí mít žádnou logiku. Prostě jen pište, co vás napadne, co se vám bude honit hlavou. Můžete přeskakovat, můžete se vracet, můžete bez důvodu měnit názory. Můžete psát, můžete malovat, můžete lepit obrázky a fotky. Deník v žádném případě nenahrazuje pravidelné vyhodnocování toho, co jsme si naplánovali a zda jsme toho i dosáhli. Deník je snech, radostech, strastech, o běžném denním žití.

Více se dozvíte v sekci Osobní produktivita.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.