Zdánlivé drobnosti

Všimli jste si, že drobné, nenápadné věci mohou mít ve světě obchodu značný dopad?

Jaké věci máme na mysli? Například tyto:

  1. Když někomu podáváte ruku, dívejte se mu do očí.
  2. Upřímně poděkujte za prokázanou službu, dohodnutou schůzku nebo přislíbenou spolupráci. Rovněž písemná forma poděkování má svůj význam.
  3. Na schůzky choďte o chvíli dřív nebo včas.
  4. Choďte na jednání připraveni.
  5. Více naslouchejte, než mluvte.
  6. Buďte laskaví a ohleduplní.
  7. To co přislíbíte, udělejte.
  8. Co nemůžete dodržet, to neslibujte.
  9. Přidejte úsměv.

http://www.salescoachinghabits.com/small-business-sales-tips

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.