WBS – dekompozice projektu

WBS = Work Breakdown Structure = hierarchická struktura činností

Ve chvíli, kdy jsme si pomocí logického rámce projekt „nahrubo“ zmapovali a identifikovali jsme si případná rizika (viz. analýza rizik), můžeme přistoupit k sestavení plánu projektu. Prvním krokem je zpracování WBS (hierarchické struktury činností). Principem je dekompozice (rozkladu) projektu až na dílčí činnosti – tzv. pracovní balíky.
Více najdete v sekci Projektový management.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.