Vývojová stádia práce ve skupině

Skupinovou nebo týmovou práci lze podle přístupu a chování frekventantů rozdělit na dílčí časové úseky. Jednotlivými úseky, fázemi, musí projít každá skupina. Během těchto úseků se skupina vyvíjí a bez absolvování jednoho každého z nich nemůže pracovat efektivně. Je zajímavé, že fázemi, které níže nastíníme, prochází nejen samotná skupinová cvičení, ale i celý trénink nebo školení jako celek. Uvedeme si tři různé přístupy k členění jednotlivých fází skupinové práce. Každý z autorů jednotlivých modelů skupinové práce přistupoval k popisu z odlišného pohledu a sledoval odlišné projevy chování jednotlivců a různé dimenze skupinové práce. Více se dozvíte tady.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.