Vliv věku a pohlaví frekventantů na trénink a školení

Vliv věku a pohlaví frekventantů na trénink a školení

Na chování a jednání frekventantů během tréninku nebo školení a tím pádem i na celkový průběh vzdělávací akce mají vliv ještě dva faktory. Věk a pohlaví. Dostáváme se ovšem k velmi citlivému tématu. Jakmile se totiž pokusíme třídit frekventanty podle věku nebo pohlaví a vytvoříme si kategorie „Starej/Mladej“ nebo „Mužskej/Ženská“ nebo jiné, hrozí nám, že spadneme do pasti. Do pasti stereotypu sexuálních rolí, do pasti nadávání na starší nebo na mladší generaci, do pasti preference jedné či druhé skupiny. Brzy potom můžeme být nařknuti z feminismu nebo z machismu, ze zatrpklosti stáří nebo z naivity mládí. Proto v těchto dvou případech odstoupíme od vytváření typů a kategorií. Pomineme také různá doporučení, neboť ta by vyznívala příliš jednostranně a těžko by se mohla objektivizovat. Upozorníme jen na určité aspekty, kterých bychom si jako lektoři měli být vědomi. Jakým způsobem s těmito aspekty budeme pracovat, je už na každém z nás. Více najdete tady.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.