Jak vyrobit komplex méněcennosti?

Víte, že komplex méněcennosti můžete vyrobit na objednávku?

Skupina dostala v rámci tréninku vyřešit problémový úkol. Po zadání se účastníci shodli na postupu, pustili se do řešení a správně směřovali k cíli. Ve třinácté minutě dostala skupina informaci, že nejrychlejší tým vyřešil úkol právě za 13 minut. V tu chvíli začali členové skupiny o svém postupu pochybovat: „Děláme něco špatně, informace jsou zavádějící, bude v tom chyták. …” Skupina vzdělaných lidí na manažerských pozicích se dostala do stavu, kdy měla problém pokračovat dále. Přestali důvěřovat ve správnost postupu, ve své původní rozhodnutí. V očích se jim zrcadlila otázka: „Jak to, že to stihli za tak krátkou dobu a my ne?"
Důvodem komplexu méněcennosti je srovnávání se s ostatními. Problémem je, že komplex méněcennosti nevzniká ze samotných zkušeností a faktů, ale z toho, jak je hodnotíme. To, že jedna skupina či člověk je v nějaké činnosti rychlejší než my, znamená, že v tomto úkolu jsme my pomalejší. Nic víc. Neříká to nic o správnosti našeho postupu, ani o našich dalších kvalitách.
Vědomí, že jsme v něčem horší než jiní, ještě ke komplexu méněcennosti nevede. Příčinou jsou naše pocity méněcennosti.
Čím jsou tyto pocity zapříčiněny? Především tím, že se neposuzujeme podle svých měřítek, ale podle měřítek druhých. Proč to děláme? Příčinou může být výchova. Rodiče sem tam pronesou: „Podívej se na Honzíka, ten má jedničku vždycky.” Snažíme se pak dostát představám rodičů, které přetrvávají do dospělosti. Kolem sebe i v dospělosti najdeme řadu měřítek, které jsou nám nuceny zvenčí a my se s nimi srovnáváme, například reklamou. Člověk tak o sobě získává mylný předpoklad a navíc se stává závislým na hodnocení druhých.
Komplex méněcennosti se člověk snaží překonávat. Třeba tím, že se snaží být nadřazený. Méněcennost i nadřazenost jsou opačné strany téže mince. Pravda je však jednoduchá - nejste méněcenní, nejste nadřazení. Vy jste prostě vy.
Mezi nástroji pro tento týden najdete také téma pochvaly. Zabývá se otázkou závislosti na pozitivním hodnocení našeho chování okolím. Tato motivace je však krátkodobá, daleko lepší je, když je člověk schopen sebereflexe. Nástroj najdete zde.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.