Tip č. 1 - Zkuste nepoužívat negativa

Vyvarovat se negativům v komunikaci je obtížné. Běžně říkáme: „Nemohl bys udělat?“, „Nešlo by zařídit?“, „Nepomohl bys mi?“. Jedna z účastnic při zahájení tréninku pronesla: „Tykání není problém“. Jiný účastník bezprostředně poznamenal: „Zkus to pozitivně a taky bez slova problém.“. Účastnice se zamyslela a povídá: „Tykání mi nevadí.“.

Negativní způsoby vyjadřování máme silně zakořeněné a ani nám nepřipadá, že je s nimi něco v nepořádku. Ale je. Výsledkem negativních formulací je obvykle neporozumění ostatních, co přesně chceme, co požadujeme. Negativní vyjadřování či negativní formulace požadavků také vedou u druhých k obraným reakcím či rezistenci. Negativní komunikace pak v konečném důsledku vyvolává napětí a negativní reakce.

Jak to změnit?

Zkuste v následujícím týdnu pozorovat jaké negativní výroky nejčastěji používáte. Zapište si je a najděte způsoby, jak můžete danou věc říci jinak, pozitivně. V našem případě s tykáním je například jednou z možných pozitivních formulací: „Budu ráda za tykání.“. Pozorujte, jak se změní chování vašeho okolí při pozitivní komunikaci.

Na zmíněném tréninku jsme se v průběhu celého prvního dne bavili různými formami negativní komunikace a druhý den si účastníci vybírali, které z nových zkušeností chtějí přenést do praxe. stupy pro změnu v komunikaci účastníci formulovali na flipchart. Jeden z cílů, které si účastníci dali, byla právě snaha o pozitivní formulace. Zapisovatel na flipchart zapsal: Nemluvit negativně..

Nebojte, změna je možná, jen je potřeba dát si čas na vytvoření nového návyku. Vlastně můžeme začít teď hned s nadpisem tohoto komunikačního tipu. Co například: Zkuste se vyjadřovat pozitivně..

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.