Stuffed

Znáte výraz Stuffed a jak jej lze použít v praxi?

Příklad
  • We need to clear the lockers. Can you get all your stuff out by 7pm tonight?
  • Musíme vyklidit skříňky. Můžeš si odnést všechny své věci dnes do sedmi hodin večer?

Více najdete v sekci Angličtina taková jaká je.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.