SMARTER

Znáte 7 parametrů cíle? Pro dosažení cílů hrají tyto parametry nemalou roli.

Umíte se dobře vyptávat koučovaného na jeho cíl? Už víte, že jen tak mimoděk vyřčený cíl někdy není tím, kterého skutečně chceme a hlavně můžeme efektivně dosáhnout? Téměř všechno je možné a dobrý kouč k tomu dokáže dobře nasměrovat. Nechejte se inspirovat jedním z modelů, který se v koučování využívá jako pomůcka ke správnému stanovování cílů.

Parametry jsou následující:

  1. SPECIFIC = KONKRÉTNÍ (Significant, Stretching, Simple)
  2. MEASURABLE = MĚŘITELNÝ (Meaningful, Motivational, Manageable)
  3. AMBITIOUS = AMBICIÓZNÍ (Attainable, Appropriate, Achievable, Agreed, Assignable, Actionable, Aligned, Aspirational, Acceptable, Action-focused)
  4. REALISTIC = REÁLNÝ (Relevant, Result-Based, Results-oriented, Resourced, Resonant)
  5. TIME-BOUND = ČASOVĚ OHRANIČENÝ (Time-oriented, Time framed, Timed, Time-based, Timeboxed, Timely, Time-Specific, Timetabled, Time limited, Trackable, Tangible, Truthful)
  6. ECOLOGICAL = EKOLOGICKÝ; EXCITING = ZAJÍMAVÝ (Evaluate, Ethical, Excitable, Enjoyable, Engaging)
  7. RECORDED = ZAZNAMENATELNÝ (Reevaluate, Rewarded, Reassess, Revisit, Recordable, Rewarding, Reaching)

Více o použití a praktické aplikaci jednotlivých parametrů se dozvíte v novém nástroji v sekci Koučink.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.