Skupinová dynamika - úvod

Skupinová dynamika je souhrnný název pro procesy, které mají vliv na skupinové dění. Je složena z mnoha prvků, které se neustále mění a navzájem ovlivňují. Poprvé s tímto pojmem přišel v roce 1943 Kurt Lewin. Ještě před nuceným exilem vypracoval v Berlíně zcela v duchu gestaltistické školy podrobné studie zabývající se problémem lidské vůle a motivace k jednání. Ve své práci se soustředil zejména na principy řešení konfliktů. On a jeho následovníci (zejména Carl Rogers) poprvé pojmenovali dynamický vliv skupiny na jednotlivce, a to jak v pozitivním, tak i v negativním slova smyslu. Skupinové působení bylo rozvíjeno konceptem takzvaných T-Groups, tréninkových skupin, kde se individuální kompetence rozvíjely vzájemnou společenskou interakcí. První z T – Groups ustanovili po Lewinově smrti jeho následovníci na universitě v americkém Bethelu. Více najdete tady.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.