Setkání Klubu personalistů

Otazníky vzdělávání – kdy, jak a pro koho

25. – 26. dubna 2013
Beroun, Hotel Na Ostrově
Klubové setkání bude věnováno moderním trendům ve vzdělávání. O program se postará tým společnosti Braintools, s.r.o, jež představí nový produkt, umožňující cíleně zadávat a sledovat vzdělávací programy. Program povede Heřman Čadil, který tvrdí: „Možnost naučit se něco nového a hledat souvislosti s tím, co již znám pro mě bylo vždy dobrodružstvím.
Když se však poznatky daly ověřit a aplikovat v reálném životě, dostaly úplně nový smysl a význam. Dostavila se radost z pochopení, jak věci fungují a zapadají do sebe. Získané informace již nebyly jen poznatkem, ale staly se užitečnými.“
Druhý den bude věnován programům pro talenty a trainee.
Organizačně zajišťuje a případné další informace poskytne:
sekretariát Klubu personalistů ČR, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7
Tel., Fax: 283 871 271 , 606 865 940

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.