Příklad vedení týmu II.

V minulých týdnech jsme vám představili týmové role tak, jak je vymezil Meredith Belbin. Jednotlivé role umožňují lépe porozumět chování lidí v týmu, jejich potřebám, motivaci. Rovněž si na jejich podkladě můžeme uvědomit, které úkoly jsou vhodné pro určité pracovní a které ne. Také lépe porozumíme proč tomu tak je. V dalších nástrojích jsme pro vás připravili příklady, které umožní lépe porozumět aplikaci týmových rolí do praxe. Další příklad ukazuje na nevhodné rozložení týmových rolí.

Více v sekci Leadershipu, Vedení týmu.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.