Pracovní doba

Pracovní doba je dobou, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. S pracovní dobou souvisí celá řada dalších aspektů pracovního poměru, jako například odměňování za práci, pracovní cesty, překážky v práci, BOZP, nebo dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Více o tom, jaká pravidla platí pro pracovní dobu se dozvíte v sekci Pracovní právo.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.