Porterova generická strategie

Porterův model generické neboli základní strategie je jedním z funkčích nástrojů umožňující definování strategie, prostřednictvím které se firmy vymezují vůči své konkurenci. Základní strategie dělí na strategii vedení cenou, strategie zaměření a strategie diferenciace, odlišení.

Více o aplikace Porterova modelu najdete v sekci Strategie.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.