PEST analýza

Potřebujete znát, které vnější faktory mohou mít dopad na vaše podnikání? Nezáleží na tom, zda jste drobný živnostník či zástupce velké firmy. Vždy je dobré umět identifikovat rizika, která mohou ohrozit vaše podnikání, stejně jako příležitosti, které se vně vaší firmy nachází.

PEST analýza je strategickým nástrojem široce aplikovaným v praxi. Jednotlivá písmena ve slově PEST napovídají, které oblasti vnějšího prostředí analýza sleduje. Analýza se zaměřuje vliv faktorů politických, ekonomických, sociálně – kulturní a technologických. Více se dozvíte v novém nástroji v sekci Strategie.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.