Osbornův seznam

Maximální využití nápadů

Osbornův seznam je technika, která dále rozvíjí potenciál brainstormingu. Používá se po dokončení brainstormingu, kdy bylo vygenerováno množství nápadů, a skupina nabyla pocitu, že vyčerpala veškeré své tvůrčí myšlení. Technika umožňuje dále pracovat se zaznamenanými nápady a myšlenkami. „Osborn’s Chesklist“ je soupisem navádějících otázek, které mohou vyvolat novou debatu a přinést tak další náměty. Otázky se týkají jak podnětů z proběhnutého brainstormingu, tak podnětů, které byly známy před ním.

Technika se používá nejen pro získávání co největšího množství námětů, je možné ji využít i při konstruktivnějších konkrétních úkolech, např. vyřešení přepravy zboží, náhrady nekvalitního komponentu, snížení nemocnosti, … Technika není určena ke stanovení konečných řešení, pouze je hledá.

Více se dozvíte v sekci Kreativita.

Další články »

© 2014-2019, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.