Metoda kritické cesty (CPM) I.

CPM = Critical Path Method

Jednou z často využívaných metod plánování projektu je analýza kritické cesty. Tuto metodu můžeme mimo jiné použíttaké pro stanovení celkové doby trvání projektu. Oproti metodě PERT, kdy nejsou doby trvání jednotlivých činností pevně stanoveny, metoda kritické cesty pracuje s pevně danými délkami trvání jednotlivých aktivit a nepřipouští jakékoliv změny.
Více najdete v sekci Projektový management.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.