Kratší e-mail je efektivnější

Ne jednou jste určitě četli email, který byl až desetkrát delší, než bylo nezbytně nutné.
Může se stát, že při čtení příliš dlouhého emailu čtenář ztratí koncentraci a email si nevyloží správně.
Naučte se proto psát stručné emaily, ušetříte tím čas, svůj i adresátův a zvýšíte tím efektivitu emailové komunikace.

Tipy, jak se v emailech vyjadřovat stručně:

  1. Mail by měl obsahovat jen několik vět. Zlaté pravidlo říká dvě až maximálně 5 vět.
  2. Přeskočte dlouhé pozdravy a úvody a běžte rovnou k věci.
  3. Zaměřte se jen na jedno téma. Email tak bude stručný a věcný.
  4. Email si po sobě přečtěte a upravte jej – zbytečná slova a věty odstraňte.
  5. Zvažte, zda je odeslání emailu skutečně nutné. V některých situacích je lepší řešení telefonní hovor.

http://www.salescoachinghabits.com/shorten-your-sales-emails

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.