Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci - TOP Management

S představiteli nejvyššího managementu se zřídkakdy setkáme při školení odborných dovedností. Odborné vzdělání nezbytné pro výkon své funkce si doplňují samostatně, většinou individuálně. O to více ale vyžadují tréninky a školení manažerských dovedností a tréninky zaměřené na osobní rozvoj. Vzhledem k tomu, že jsou v „potravním řetězci“ firmy nejvýše, nejsou do tréninků a školení nuceni vyšší mocí, proto se jich většinou účastní dobrovolně a z vlastní iniciativy. Čím větší je jejich ochota k účasti na tréninku, tím vyšší jsou však nároky na profesionalitu lektora. Více se dozvíte zde.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.