Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci - Řadový zaměstnanec

Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci - Řadový zaměstnanec

Řadový zaměstnanec je většinou vysílán na školení a kurzy takového typu, které mu mohou napomoci ve zvýšení jeho odbornou způsobilosti. Jedná se buď o školení, která jsou dána zákonem (školení BOZP apod.), školení která umožňují rozšíření jeho kvalifikace (svářečské kurzy apod.) nebo školení, které je předpokladem jejich dalšího kariérního růstu (sem spadá většina úvodních kurzů „soft-skills“). U řadových zaměstnanců je během tréninku cítit velmi slabá motivace a ochota. Jediné pozitivum, které na tréninku vidí, je „vypadnutí“ z běžného stereotypu a rutinní práce. Více najdete zde.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.