Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci - MIDDLE Management

Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci - MIDDLE Management

Mezi manažery střední úrovně řadíme ty, kteří v rámci svého pracovní zařazení šéfují větším organizačním celkům, ve kterých mají pod sebou liniové manažery. Sami ovšem nemají větší vliv na strategický chod firmy, neboť ten je spíše doménou TOP managementu. Střední manažeři na sobě většinou nesou největší díl zodpovědnosti. Jsou na ně kladeny jak nároky v oblastech odbornosti tak v oblastech manažerských kompetencí. Věnují se jak operativním činnostem, tak činnostem strategického charakteru, v míře dané jejich organizačním zařazením. Jsou považováni za „kádrové rezervy“ a předpokládá se jejich budoucí postup na vyšší pracovní pozice v řadách TOP managementu. Protože je však středních manažerů více než volných křesel v nejvyšších lóžích, existuje mezi středními manažery velká soutěživost. Více se dočete tady.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.