Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci - LINE Management

Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci - LINE Management

Pod pojmem LINE Management myslíme nejnižší, takzvanou liniovou úroveň řízení. Pokud bychom si představili organizaci (firmu, úřad) jako armádu, pak TOP management představují generálové a plukovníci, MIDDLE management jsou velitelé praporů a tankových brigád, případně poručíci, kapitáni a majoři. LINE management tvoří seržanti, frajtři, poddůstojníci, kteří velí mužstvu. Linioví manažeři jsou tedy přímí nadřízení řadových zaměstnanců. Ve výrobní sféře jsou to například mistři na dílnách, předáci, vedoucí směny, ve státní správě vedoucí oddělení, hlavní účetní apod. Prostě šéfové těch, kteří už nemají komu šéfovat. Více se dočtete tady.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.