Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci

Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci

Organizační struktura je mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení aktivit organizace. Umožňuje:

  • efektivní činnost organizace a využití jejich zdrojů
  • sledování aktivit organizace
  • přidělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti organizace členům a skupinám členů
  • koordinaci činností různých složek organizace a různých oblastí činnosti
  • přizpůsobení změnám okolí
  • sociální uspokojení členů, kteří pracují v organizaci
  • Z organizační struktury vyplývá náplň práce jednotlivých útvarů

Graficky je organizační struktura znázorňována organizačními schématy. Činnost organizačních útvarů ve struktuře je popsána organizačním řádem, náplň pracovních míst pak v popisech práce (Bělohlávek, 1996). Více najdete tady.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.