Jakou velikost týmu preferuje Dr. Meredith Belbin?

Právě touto otázkou jsme zakončili náš news letter z minulého týdne. Dali jsme Vám na výběr ze tří možností, a to zda Dr. Meredith Belbin preferuje čtyř, šesti anebo osmi členný tým. Rádi bychom Vám na tomto místě poděkovali za četné reakce a odpovědi. Vážíme si Vašeho zájmu.

Nejčastěji preferovanou odpovědí byl osmičlenný tým, což je svým způsobem i logické, pokud vezmeme v úvahu devět týmových rolí, které Dr. Belbin popsal. Druhá nejčastější odpověď byla tým o šesti členech. Odpověď, která však nepadla ani jednou byl čtyřčlenný tým.

A právě tato odpověď je správná.

V rámci rozhovoru, který můžete shlédnout zde, Dr. Belbin na výše položenou otázku odpovídá, že preferuje čtyřčlenný tým. Důvodem, proč právě čtyřčlenný tým, je absence hierarchie, která se objevuje v týmech s lichým počtem členů. V takovém případě se vždy jeden člen automaticky stává rozhodčím v případě neshod. Bez rozhodčího, tedy v sudém počtu členů, jsou členové týmu nuceni více naslouchat jeden druhému a koncensu je možné dosáhnout v případě, kdy je tým skutečně dobře vybalancován a členové jsou vůči sobě více vnímaví. Dále Dr. Belbin zmiňuje, že má rád také šestičlenné týmy. V případě týmů větších než šest se však již obává, že více než o psychologii týmu jde o psychologii skupiny, což se projevuje v odlišných pravidlech fungování.

Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za odpovědi a těšte se, brzy připravíme novou soutěž, aby licence k osobnímu testu týmových rolí mohla udělat radost někomu z Vás.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.