Jaké role zaujímáte v týmu?

Všimli jste si někdy toho, že lidé se chovají při řešení pracovních úkolů podobným způsobem? Prostě opakují svůj svébytný přístup, a to nejen při pracovních úkolech. Někteří lidé přicházejí s nápady, jiní dokáží perfektně sestavit plán či koordinovat ostatní během realizace. Pokud však chybí někdo, kdo by kriticky dané nápady revidoval, může se stát, že strávíme hodně času ve slepých uličkách. Věřím, že máte kolem sebe lidi, ke kterým přijdete, pokud potřebujete probrat své nápady. Pro vlastní realizaci nápadu si však vyberete někoho jiného, protože dotyčný „šťoura“ by následně mohl zdržovat neustálým vyhodnocováním každého kroku.

Co stojí za těmito projevy chování?
Jedná se o týmové role, které popsal Dr. Meredith Belbin se svým týmem. Nejedná se o diagnostiku osobnosti, ale konkrétní projevy chování, které lze navenek pozorovat. Kromě popisu chování jednotlivých rolí Dr. Belbin identifikoval silné stránky každé role a přípustné slabé stránky. Zatímco silné stránky napomáhají dosahování týmových cílů, slabé stránky mohou jejich dosažení blokovat. Právě pomocí náhledu na slabé stránky můžeme přijmout případná opatření a zvýšit tak nejen týmovou, ale rovněž osobní produktivitu.
Čím se role různí?
Kromě rozdílných silných a slabých stránek jsou role zaměřené na určitý druh činnosti, které preferují. Jsou role zaměřené na akci, role zaměřené na lidi a role zaměřené na myšlení. Dle toho se členové týmu raději pouštějí do akce, podporují a budují vztahy nebo promýšlejí, jak vyřešit daný problém.
Zajímá vás, jaké role v týmu jsou pro vás typické?
Více můžete najít přímo na našich stránkách, kde jsme pro vás připravili rovněž ukázkové zprávy ke stažení.
Mini soutěž o individuální test týmových rolí v hodnotě 1 650 Kč
Můžete získat osobní zprávu týmových rolí, přesně takovou jakou najdete na stránkách BrainTools. Bude se však týkat vašich týmových rolí. Stačí správně odpovědět na následující otázku:
Jakou velikost týmu preferuje Dr. Meredith Belbin?
Nebojte, máme pro vás nápovědy:
  • a) 4 členy
  • b) 6 členů
  • c) 8 členů
Správnou odpověď nám zašlete na e-mail info@braintools.cz nejpozději do pátku 24. 5. 2013. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, kterého uveřejníme společně se správnou odpovědí.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.