Jak vnímáme svět kolem sebe?

Dopřejte si chvilku uvolnění a na 30 sekund se rozhledněte po místnosti, ve které se právě nacházíte. V průběhu této půlminuty se snažte zapamatovat si tolik modrých předmětu, kolik vidíte z vašeho místa. Teprve potom prosím pokračujte ve čtení.

Zavřete si oči a zkuste si je znovu vybavit a spočítat je.

Nyní, aniž byste se znovu rozhlédli, vyjmenujte 3 zelené věci z místnosti, ve které se nacházíte.

Pokud se vám nepodařilo vzpomenout si ani na jednu, nic si z toho nedělejte. Je to dáno tím jak vnímáme svět. Tolik se koncentrujeme na jednu věc, že nám vše ostatní zůstává skryto. Mnoho věcí se tak do našeho vědomí vůbec nedostane. I to je jeden z důvodů, proč jsme tak často a lehce ovlivnitelní.

Přečtěte si prosím následující větu:

“75,2% všech dotázaných účastníků mělo problémy vzpomenout si na přesný počet účastníků, kteří byli schopni říct procento uvedené na začátku této věty bez toho, aniž by se na ně znovu podívali, když text dočetli.”

Jak se vedlo vám?

Věci nevidíme takové jako jsou, vytváříme si svůj vlastní svět prostřednictvím osobního filtru.

(Volně dle Thorsten Havener, Vím, co si myslíš, Timy Partners, 2011)

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.