Jak vést nepostradatelné spolupracovníky?

Zásady vedení a možné techniky přístupu

Na mnoha důležitých místech, od manažerů, přes různé vedoucí až po např. specializované dělníky, se setkáváme s tzv. nepostradatelnými jedinci. Tito lidé mají speciální znalosti, jedinečnou odbornost nebo dobré osobní kontakty. Na první pohled působí pozitivně, většinou jsou velmi vytížení a tak vystupují jako pilní a sympatičtí pracanti. Časem ale můžeme zjistit, že s nimi přicházejí potíže.

Silné stránky nepostradatelného jsou spolehlivost, píle, pracovitost, schopnost plnit úkoly včas, odborná specializace a bohaté zkušenosti, léta pečlivě budovaná flexibilita a samostatnost, připravenost vždy se ujmout jakéhokoliv úkolu.
Slabé stránky nepostradatelného: stále vytvářená pozice nedotknutelnosti, soustředění moci ve vlastních rukou, vytváření závislosti spolupracovníků na jeho osobě, špatné nebo žádné delegování, nevychovává si nástupce, z toho vyplývající výpadky v případě nemoci, úrazu, tým není schopen řešit bez něj úkoly. Spolupracovníci jsou demotivováni dochází k nesystematickému rozdělování práce, lidé stagnují, příliš mnoho času se ztrácí operativou, neřeší se dlouhodobé úkoly.
Více se dozvíte v sekci Leadership.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.