Jak motivovat lidi k žádoucímu výkonu?

Jak docílit vyššího pracovního nasazení podřízených? Proč lidé nemají zájem o práci? Proč dochází k odbývání práce a ke snižování pracovních výsledků? Dá se proti tomu něco udělat? Na tyto otázky se pokusil odpovědět Victor Vroom svou teorií expektance. Stanovil podmínky, za kterých budou lidé ochotni vyvinout pracovní úsilí.

Pokud vedení firmy nebo individuální vedoucí budou respektovat určité zásady, neměli by mít problémy s výkonností personálu. Tyto zásady by se měly promítnout jak do práce jednotlivých manažerů, tak do systému odměňování a do firemních motivačních programů.
Více se dozvíte v sekci Leadershipu.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.