Doprava či doleva?

Kam se otáčí tančnice? Doprava či doleva?

Podívejte se na obrázek níže a pokuste se určit, kterým směrem se tanečnice otáčí. Otáčí se ve směru hodinových ručiček a nebo v protisměru? Směr otáčení, který vidíte napovídá, jaká mozková hemisféra je u vás dominantní.

Autorem optické iluze je japonský webový designér Nobuyuki Kayahara.

Trocha statistických údajů

  • obecně častěji se figurka točí lidem doprava
  • mnohem více ženám nežli můžum
  • těch žen, kterým se točí doleva je sotva čtvrtina
  • u mužů je levotočivých podstatně více, ale přesto jen asi slabá polovina
  • většina žen, dokáže vidět otáčení postavu na obě strany a to i bez vlastní vůle a snažení

Co nám říká tento test?

Test vypovídá o tom, která z našich mozkových hemisfér je dominatní. Pravotočivost vypovídá o dominanci pravé hemisféry a levotočivost o dominanci hemisféry levé.

Za co odpovídají naše hemisféry?

Jak je možné, že každý vidí pohyb tanečnice jiným směrem?

Celá animace se skládá z 34 obrázků plošných obrázků, siluety či stínu tanečnice, u kterých nemáte jistotu, zda se na postavu tanečnice díváte zepředu nebo ze zadu, zprava či zleva. Rovněž nedokážete určit, která ruka a noha je zvednutá, pravá či levá. Podívejte se na obrázky níže, který snímek je ze zadu, a který ze předu - A nebo B?

Není to lehké viďte. A je snímek otáčení ze předu a B ze zadu.

Pokud by obrázek byl statický, mohli bychom lépe přesvědčit náš mozek o tom, z jakého směru postavy vidíme. Pokud se však tyto postavy rozpohybují, ve smyslu filmového pásu, musí je náš mozek vyhodnotit jako plynulý pohyb a protože se pohybujeme vždy v nějakém směru, tento směr musí dát i tanečnici. Zpočátku bez naší vůle, dle dominance naší levé či pravé hemisféry. Pokud však činnost mozku dokážeme ovládat, můžeme vědomě tanečnici otočit a nechat tak tanečnici pohybovat, jak chceme. Čím větší problém se změnou směru máme, tím větší je dominance jedné hemisféry na úkor druhé.

Který směr otáčení vidíte vy? Dokážete směr měnit dle své vůle?

Pokud chcete tanečnici otočit, pokuste se podívat na chvíli mimo obrázek. Osobně mi pomohlo podívat se tanečnici pod nohy. Při určité píli a snažení cvičení si s tanečnicí můžete i pohrávat a otáčet jí pouze po půlkruhu z prava doleva a zleva doprava. Pomoci vám můžet pohyb hlavou ve směru nohy, prakticky pohybujete hlavou před monitorem zleva doprava a zpět. Je to docela zábavné.

Zdroj: intenet

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.