Cíle jsou důležitější nežli talent a schopnosti

Znáte Harvardskou studii zaměřenou na cíle? Sledovala životní dráhu absolventů Harvardu v průběhu deseti let. Studie byla často zmiňovaná a přinesla následující výsledky:

  1. 83% absolventů nemělo pro svou kariéru žádné konkrétní cíle
  2. 14% absolventů mělo jasné cíle, tyto cíle si však nestanovili písemně
  3. 3% z dotázaných absolventů si určila jasné cíle, a to písemně

Další část výzkumu se zaměřila na příjmy dotazovaných osob. Zatímco první, nejpočetnější skupina, vydělávala v průměru částku X, druhá skupina, která měla jasné cíle vydělávala v průměru trojnásobek částky X.

Tipnete si jaký byl rozdíl v příjmu u třetí, nejmenší skupiny, která měla své cíle definované a zapsané? Absolventi patřící do této skupiny vydělávali v průměru desetinásobek částky X.

Dvě věci, které nám z toho plynou

  • počet lidí, kteří se vážně zabývají svými myšlenkami o svých cílech je poměrně malý
  • rozdíl v příjmu, pokud se cíli zabýváte, je poměrně značný

Rozdíly v tom, čeho si lidé dosáhnou, závisí spíše na volbě správných cílů, nežli na nadání a schopnostech. K čemu jsou schopnosti a talent, když nejsou zacíleny správným směrem.

A jak jste na tom vy?

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.