5W & 1H

Šest klíčových otázek

První použití této techniky se datuje už do dvacátých let XX.století, do doby velkého rozmachu americké žurnalistiky. Dodnes se také tato metoda v žurnalistice hojně využívá, její praktičnost se však projevila i v širokém spektru jiných oblastí.
Hlavním úkolem je podrobná analýza zkoumaného subjektu. Jedná se o systémové kladení otázek roztříděných do jednotlivých kategorií. Platí, že čím konkrétnější otázky jsou, tím podrobnější je výsledek. Žurnalistika využívá metodu k sestavení základní osnovy zpracovávané informace (např. novinového článku, reportáže atp.) Podle této metody by mělo být výsledným článkem čtenáři zodpovězeno na následující okruhy otázek, které stojí v popředí jeho zájmu.

Více se o této technice dočtete v sekci Osobní produktivita.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.