5 přesvědčení, která vás mohou stát kariéru

1. Vaše sebeúcta je založena na tom, co si o vás myslí ostatní

Je pro vás klíčové, co si o vás myslí váš nadřízený, vaši spolupracovníci, příbuzní a přátelé. Vaše sebevědomí je na nule, pokud si oni o vás myslí něco špatného. Sebevědomí je však základní stavební kámen vašeho úspěchu.

2. Vaše minulost rovná se vaše budoucnost

Pokud se vám v minulosti opakovaně nedařilo, je snadné podlehnout pocitu, že ani v budoucnosti to nebude o nic lepší. Snažíte se vyhýbat riskantním počinům ve snaze zabránit dalšímu neúspěchu. Nicméně každý významný počin v sobě nese značnou míru rizika.

3. Osud neovlivním

Existuje přesvědčení, že naše postavení, úspěch a vše, co se v našich životech stane, je záležitostí štěstí, osudu či zásahem shůry. Taková přesvědčení vám berou iniciativu, energii a způsobují, že pouze pasivně očekáváte, až se na vás usměje štěstí.

4. Skutečně vaše emoce objektivně odrážejí realitu?

Mnoho lidí se domnívá, že jejich emoce jsou odrazem a důsledkem vnějších událostí. Ve skutečnosti jsou emoce ovlivněny především tím, jakým způsobem události vnímáme a co pro nás tyto události znamenají, jak je interpretujeme. Pro některé lidi je obtížné vnímat situaci z jiného úhlu pohledu a často zarytě setrvávají ve svém vlastním vidění světa. Tento přístup je zdrojem konfliktů a nedorozumění.

5. Vašim cílem je být dokonalý nebo dělat věci dokonale

Dokonalosti lze těžko dosáhnout – proto pokud o ni usilujete, nevyhnete se zklamání. Perfekcionisté zpravidla místo toho, aby se zaměřili na dosažení mimořádných výsledků, obviňují v případě neúspěchu všechny kolem. ´Úspěšného perfekcionistu´ nenajdete.

Jste perfekcionista? Odkud pramení váš perfekcionismus můžete zjistit pomocí testu.

http://www.inc.com/geoffrey-james/5-toxic-beliefs-that-ruin-careers.html?nav=pop

 

 

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.