Zvládání odporu při realizaci změn

Jaké nástroje máme k dispozici?

Změna, ať je ve kterékoliv fázi přípravy či realizace, s sebou nese negativní postoje až odpor ze strany pracovníků, případně dalších zúčastněných stran. Asi je každému jasné, že základním nástroje pro zvládnutí změny je komunikace, a to komunikace na všech úrovní.

Na samotném začátku je třeba si vyjasnit, KDO by měl být informován, KDY by se měl dozvědět relevantní informace o změně, CO by mělo být předmětem této informace a sdělení.

Dále je vhodné promyslet také JAK a KÝM, by definované skupiny zaměstnanců měly být informovány.

Získávání podpory je zpravidla obtížným procesem. Pokud je však dobře zvládána komunikace, pak mezi prvními, kdo změnu přijímají, jsou stoupenci inovace – novátoři. Poslední se se změnou vyrovnávají nebo dokonce opouští organizaci tzv. odpůrci.

Při zvládání odporu platí ověřená taktika využít pracovníky první skupiny (inovátory) k získání podpory ostatních. Na každou skupinu pracovníků platí jiná taktika jednání a působení, kterou je třeba nastavit a důsledně realizovat.

Více najdete ZDE.

Další články »

© 2014-2023, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.