Jak řídit různé úrovně lidí?

Situační vedení

Zkušenost nás učí, že není dobré přistupovat ke všem lidem stejně. Někteří lidé nemají zájem o práci a nejsou ochotni pracovat, pokud na ně vedoucí nedohlíží, jiní zase mají pozitivní vztah k práci a chtějí samostatnost, jinak ztrácejí chuť do práce.

Optimální přístup k řízení lidí vychází ze situace a tou situací je hlavně zralost pracovníka. Pod zralostí rozumíme vztah k práci, ale i míru samostatnosti, se kterou jsou lidé schopni práci vykonávat. Úrovní zralosti pracovníka by se měl řídit styl vedení ze strany manažera.

Více se dozvíte v sekci Leadership.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.