Doba změn

Transformační vedení

Transakční vedoucí směřuje k udržování současného stavu. Deklaruje žádoucí a nežádoucí chování a motivuje pracovníky k plnění stanovených norem. Transakční vedení staví na rozumovém přístupu nadřízených i podřízených. V době změn však nástroje transakčního vedení nejsou postačující pro motivaci pracovníků ke změnám. Transformační vedoucí (leader) pracuje s emocemi. Ovlivňuje lidi hlavně působením na jejich city. Dosahuje změny potřeb lidí a tím i změn ve firmě.

Více se dozvíte zde.

Další články »

© 2014-2020, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.