Jak je vaše organizace připravena na změnu?

Identifikujte, jaký typ firmy jste

Potřeba změny se obvykle objevuje, když členové organizace přestanou být spokojeni se současnými činnostmi. Dalšími důvody ke změně jsou nedosažení cílů, nízká kvalita produktů a služeb, zmenšující se podíl na trhu.

Nespokojenost je vždy impulzem pro změnu. Vždy je však nezbytné udělat souhrnnou analýzu problémů a určit o jaký typ změny se bude jednat. Promítne se změna do strategického řízení a přístupu firmy nebo se bude jednat „pouze“ o zásah do vybraných procesů?

Dalším důležitým krokem je zhodnotit schopnost firmy se změnit a také odhadnout, zda management dokáže řídit a zvládat proces změny. A co je také důležité, je schopnost realizovat změnu tak, aby neodradila zaměstnance, klienty a případně další zúčastněné strany.

Více najdete ZDE.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.