Jak efektivně odměňovat?

Modelování chování

Finanční motivaci bývá připisován největší význam pro motivaci zaměstnanců a často tomu tak opravdu je. Jde však také o motivační prostředek mimořádně citlivý, který neuváženým používáním může vyvolat úplně jiné efekty, než jsme původně zamýšleli. Teorie říká, že správným nastavením systému odměňování lze modelovat chování lidí.

Opravdu, lidé chápou způsob odměňování jako svébytné poselství ze strany organizace, se kterým se snaží vyrovnat po svém. Chceme-li dosáhnout žádoucího výsledku, musíme k sestavení systému odměňování přistupovat velmi uvážlivě a předjímat možné dopady.

Více se dozvíte v sekci Leadership.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.