Facilitace

Jak dovést jednání k úspěšnému závěru

Představte si, že vás někdo požádá, abyste facilitovali setkání jeho týmu. Co to znamená? Jaké je role facilitátora? Jedná se o jednu roli nebo je jich více? Znamená to stát u flipchartu a poznačit všechny nápady a myšlenky? Je zapotřebí nějaká příprava? Znamená to, že celé setkání budu řídit a jsem odpovědný za celkový výsledek?

Pokud ve skupině probíhají složité diskuse, ve kterých se prolínají různé názory a pohledy na řešenou záležitost, může facilitace být výborným pomocníkem podporujícím dosažení požadovaného výsledku. Facilitátor se nepotkává pouze se složitými situacemi, ale rovněž působí v různých typech týmů a skupinových situacích, které dosažení cíle mohou komplikovat.

Kvalitní facilitátor disponuje širokou škálou dovedností a nástrojů, které dokáže adekvátně volit k dané situaci. Dovednosti se týkají např. řešení problémů, rozhodování, vedení týmu, managementu či komunikace.

Více najdete zde.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.