BATNA

Definice pojmu

Slovo BATNA vychází z anglického výrazu „Best Alternative To a Negotiated Agreement“, tedy v překladu „nejlepší alternativa k vyjednávané dohodě“. BATNA se tedy dá chápat jako úvaha, při níž se hledá nejlepší varianta řešení, ať už z pohledu pouze našeho, tak se může jednat o řešení, které přináší zisky všem přítomným. Zcela zjednodušeně můžeme také BATNU vnímat jako skrytý trumf či skrytý plán pro případ, že se probíhající vyjednávání začíná vyvíjet ne zrovna podle našich představ. Ostatně, to si vysvětlíme při popisu, jak model funguje.

Více se dozvíte v sekci Komunikační dovednosti.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.