Asertivní práva

V roce 1950 to byl Andrew Salter, který formulovat základní zásady asertivity. Sestavil deset základních práv asertivity, která nám umožňují osvobodit své jednání a chovat se skutečně dospělým způsobem, jak o tom hovoří Transakční analýza. V novém nástroji ze sekce Komunikace se dozvíte čeho se asertivní práva týkají a jak vám mohou pomoci ve vaší praxi.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.