Aktivní naslouchání

Aktivní naslouchání

Aktivní naslouchání je způsob, při kterém nejen registrujeme, co druhý říká, ale současně jej povzbuzujeme ke sdělování informací, volnému vyjadřování myšlenek, představ, názorů a postojů neverbálními i verbálními prostředky. Aktivním nasloucháním získáváme potřebné informace a současně ověřujeme vzájemné pochopení.

Použití je vhodné při rozhovoru s blízkým člověkem, při přijímacím pohovoru, pohovoru v zaměstnání (nadřízený x podřízený), při výslechu, při manipulativním jednání.

Více se dozvíte v sekci Komunikační dovednosti.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.