Distanční vzdálenosti

Distanční vzdálenosti

Jaká vzdálenost mezi dvěma osobami je společensky správná?

Vzdálenosti mezi dvěma osobami, například mezi námi samotnými a druhou osobou, určují, zda se budeme cítit příjemně, nepříjemně či dokonce v ohrožení. I na tento aspekt kontaktu mezi lidmi pamatují společenská pravidla. Výrazně záleží na konkrétní situaci, na empatickém nebo intuitivním vnímání samotných aktérů společenského setkání, jaká vzdálenost bude pro daný případ vhodná. Etiketa nám dává základní pravidla, která mohou být dobrým odrazovým můstkem. Komunikací prostřednictvím vzdáleností se zabývá také proxemika.

Více se dozvíte v sekci Etiketa.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.