Bylo načase

About time - Bylo načase

They finally fixed those stairs. – About time, they were really dangerous.
Konečně opravili ty schody. – Bylo načase, byly už opravdu nebezpečné.

Více se dozvíte v sekci What do you call it in English?

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.